Privacy

Privacy

Wij geven om uw Privacy. Wij zullen er daarom naar streven om uw gegevens op een veilige manier te gebruiken en verwerken. Lees onderstaande Privacy statement om te begrijpen welke gegevens wij hebben en wat we hier mee doen.


Let op: De Privacy Voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden en Spel Voorwaarden.

Artikel 1. Inleiding

1.1. Wij gaat verantwoord met de gegevens van haar bezoekers om. Wij zullen deze gegevens zorgvuldig beveiligen en verwerken.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Wij komen in bezit van uw telefoonnummer wanneer u gebruik maakt van de dienst. Uw telefoonnummer zal in verband met administratieve afhandeling van betalingen worden opgeslagen.
2.2. Wij slaat het IP-adres en de User-Agent op van gebruikers van onze diensten.
2.3. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u de dienst te kunnen aanbieden. Verder zullen wij uw telefoonnummer gebruiken om u op de hoogte te houden van eigen, gelijksoortige producten en/of diensten van ons en/of derde partijen indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend. Wij zullen altijd trachten rekening te houden met uw voorkeur.

Artikel 3. Cookies

3.1. Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de bezoeker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de bezoeker een bepaalde advertentie te vaak ziet of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen het eindapparaat of bestanden die op het eindapparaat staan niet beschadigen. Wij gebruiken een cookie met uw mobiele telefoonnummer op het devices waarop u zelf inlogt of gebruik maakt van de dienst.

Artikel 4. Verstrekking aan derden
4.1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verkopen of verhuren zonder uw toestemming.
4.2. Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken indien i) dat noodzakelijk is om de dienst aan u te kunnen verlenen ii) zij daartoe wettelijk gehouden is, iii) in het geval van geschillen en rechtszaken, iv) telecommunicatie providers of toezichthouders daarom verzoeken en/of iv) dat noodzakelijk is ter bescherming van haar eigen rechten.

Artikel 5. Duur
5.1. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan vereist is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij zullen de gegevens in ieder geval twee jaar bewaren om aan te kunnen tonen dat er van een abonnement sprake is geweest.

Artikel 6. Uw rechten
6.1. Wij willen duidelijk zijn over de wijze waarop wij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Deze privacy verklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter vragen hebben over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een bericht sturen aan nl@rgk.help.
6.2. U kunt ook aan bovenstaand adres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd of als u uw gegevens wilt laten verwijderen.

Artikel 7. Wijzigen
6.1. Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.